PHYSICS

      1. Shri N.H.Masaraddi, M.Sc                 G.L, H.O.D
      2. Shri A.V.Radder M.Sc,                        Phil   SGL
      3. Shri G.S.Mathapati,M.Sc                    Lecture
ankara escort